☠ سر مشق گم شده ☠


kimia

بـِبـِيـن مـے خوآے بِرے بــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

ديگـہْ هـِے زر نـَزَن کـہْ مـُـوآظـب ِ خـُـودِت بـآش ،

خـوشبَخت بِشے و ايـن زِرت و پــِــــرتهآآآآآ

وقتے رَفتے ديگـہْ اين چيــــزآآآ بـِهت مــَـربــوط نيســـت.... :|

تاريخ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱سـاعت 10:13 نويسنده mößïñα♦
яima